Galeria

Oferta

USŁUGI ALPINISTYCZNE

Oferujemy pełne spektrum prac wysokościowych, realizowanych z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz dostępu linowego.

Posiadamy bogate i udokumentowane licznymi udanymi realizacjami doświadczenie w następujących usługach realizowanych na obiektach wysokich:

 • ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz inwentaryzacje przedprojektowe wysokościowych obiektów budowlanych;
 • montaż konstrukcji stalowych na kominach, elewacjach i dachach budynków oraz innych obiektach wieżowych;
 • montaż wszelkich systemów antenowych dla potrzeb telefonii GSM, oraz innych klientów;
 • linowy transport wysokościowy konstrukcji, urządzeń i innego wyposażenia o masie do 600kg dla nierozbieralnego elementu, na dowolną wysokość, w każdych warunkach technicznych i lokalizacyjnych;
 • prace w przestrzeniach zamkniętych: tankach technologicznych, zbiornikach, cyklonach, szachtach, studzienkach,
 • malowanie szablonowe, montaż i konserwacja reklam wielkogabarytowych, kasetonów świetlnych, na elewacja budynków i obiektach wieżowych;
 • mycie, uszczelnianie, naprawa i czyszczenie elewacji szklanych, aluminiowych, ceramicznych i kamiennych;
 • odśnieżanie dachów; usuwanie zatorów lodowych, sopli. Montaż instalacji przeciwoblodzeniowych w dachowych systemach rynnowych, zabezpieczających przed tworzeniem się zatorów i sopli;
 • instalacje elektryczne, oświetleniowe, nagłośnieniowe, niskoprądowe, montaż czujników i instalacji p-poż, gazów, ugięcia konstrukcji montaż i izolowanie ciągów klimatyzacyjnych, punktów asekuracyjnych;
 • wycinka drzew zagrażających, prace pielęgnacyjne wysokiej zieleni;
 • badania NDT: kontrola jakości spoin i ciągłości materiałów rodzimych w konstrukcjach stalowych i zbiornikach technologicznych metodami  VT, PT oraz AE.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Specyficzny charakter wykonywanych usług alpinistycznych sprawia, że najbardziej efektywny sposób ustalenia wynagrodzenia oparty jest na ryczałtowej wycenie kompleksowej usługi po dokonaniu obmiaru i uzgodnieniu technologii realizacji zlecenia. W przypadku prac awaryjnych lub charakteryzujących się trudnym do zdefiniowania i wyceny zadaniowej zakresem prac, proponujemy rozliczanie świadczonych usług w formule czasu pracy. W takim modelu współpracy w każdej chwili, możecie Państwo podjąć decyzję o wstrzymaniu prac, jeśli nasza efektywność czy jakość usług nie spełniają Państwa oczekiwań. Jedyną konsekwencją jest rozliczenie dotychczas zrealizowanego zakresu robót. Mamy przekonanie, że tak zdefiniowane warunki są dla naszych Klientów bezpiecznie, a dla nas po prostu motywujące.

Wyceny oferowanych usług oraz doradztwo techniczne związane z doborem technologii ich wykonania, są realizowane przez naszą firmę bezpłatnie.

 

SYSTEMY ASEKURACYJNE

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem sprzętu Firmy TRACTEL POLSKA Sp. z o.o. która posiada bogaty wybór systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Marka TRACTEL jest wyznacznikiem jakości, niezawodności i bezpieczeństwa.

Katalog produktów TRACTEL

Specjalizujemy się w zakresie projektowania, dostawy, montażu, szkoleń oraz przeglądów:

– szynowych systemów asekuracji pionowej i poziomej FABA – szynodrabiny i szyny,

– linii życia – stałych i czasowych linowych systemów asekuracyjnych, zabezpieczających przed upadkiem z wysokości,

– punktów strukturalnych A1 EN 795, zapewniających asekurację oraz dostęp linowy do konstrukcji oraz elewacji obiektów,

– urządzeń samohamownych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości,

– środków ochrony indywidualnej (SOI) dla realizacji prac wysokościowych realizowanych zarówno z wykorzystaniem technik alpinistycznych jak i dostępu budowlanego.

Oferujemy kompleksową  obsługę z zakresu zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości – od projektu przez wybór produktu i rozwiązania, aż po montaż, serwis i szkolenie pracowników oraz wyposażenie pracowników w kompletny sprzęt ochrony osobistej.

 

Zaufali nam