Galeria

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wykonujemy zabezpieczenia antykorozyjne:

 • stali, poprzez czyszczenie strumieniowo ścierne;
 • dachów, rynien i rur spustowych;
 • impregnacja wymiana spustów rynnowych;
 • kominów stalowych;
 • konstrukcji mostów i kładek;
 • konstrukcji stalowych magazynów, hal, fabryk;
 • lin stalowych, odciągów;
 • masztów antenowych;
 • mostów, wiaduktów, estakad, rurociągów;
 • połaci dachowej, rynien, rur spustowych;
 • rurociągów i estakad;
 • silosów i zbiorników;
 • słupów oświetleniowych i wysokiego napięcia;
 • suwnic;
 • wież antenowych i GSM.
Zaufali nam