Galeria

O firmie

Nasza firma jest obecna na rynku od 1997 roku i przez cały okres swojej działalności nieprzerwanie świadczy specjalistyczne usługi związane z pracami wysokościowymi.

Oferujemy Państwu szerokie spektrum prac na wysokim poziomie, pozwalających na realizację zadań, dla których występujące warunki techniczne oraz rachunek ekonomiczny przemawiają za zastosowaniem metod dostępu linowego i pracy z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Prace alpinistyczne - Troll Katowice

Pozyskane, przez te wszystkie lata doświadczenie pozwala nam wykonywać techniczne prace na wysokości, które wcześniej nie były realizowane z wykorzystaniem tych metod, a które wymagają często zaprojektowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Realizujemy zlecenia wszędzie tam gdzie zastosowanie technik dostępu linowego jest niezbędne, a praca powinna być wykonana przez specjalistów często ekspertów w dziedzinach technicznych.

Prace alpinistyczne w przestrzeniach zamkniętych - Troll Katowice

Realizujemy prace wysokościowe w przestrzeniach zamkniętych: przeglądy, remonty, badania nieniszczące NDToceny stanu technicznego obiektów wysokich. Naszą domeną jest również  projektowanie i montaż systemów asekuracyjnych. Jesteśmy liderem na rynku w zakresie transportu linowego oraz montażu konstrukcji czy urządzeń, realizowanych w warunkach, w których zastosowanie tradycyjnych metod jest niemożliwe.

Wieża ciśnień w Będzinie - Troll Katowice

W ostatnich latach mieliśmy sposobność pracować przy projektach i realizacjach, które wymagały nie tylko doświadczenia i wiedzy technicznej, ale przede wszystkim pasji i zaangażowania każdego z naszych pracowników. Jednym z takich projektów była rewitalizacji wieży ciśnień „Grodziec” w Będzinie zrealizowana przez naszą firmę wiosną 2020 roku.

TEAM

Firma nasza konsekwentnie hołduje zasadzie, że wszelkie prace wysokościowe z wykorzystaniem technik alpinistycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez czynnych sportowo alpinistów.

Team Troll Katowice - taternicy KW

Ze względu na takie wartości jak przyjaźń, zaufanie, lojalność, rzetelność, większość osób zatrudnionych w firmowych zespołach wykonawczych to członkowie Klubu Wysokogórskiego w Katowicach.

Troll prace wysokościowe Katowice

Nasza firma nie zatrudnia osób nie będących aktywnymi wspinaczami, którzy do wykonywania prac wysokościowych zostali przyuczeni wyłącznie w ramach kilkudniowych kursów alpinizmu przemysłowego. Większość z pracujących w TROLL osób posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji prac wysokościowych z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Są wśród nas alpiniści z ponad 30-to letnim stażem w branży.

Ekipa Troll Katowice - prace przemysłowe

W związku z powyższymi zasadami, stanowiącymi dla naszej firmy dobrowolną, wewnętrzną regulację, nasi Klienci mają pewność, że trudne i odpowiedzialne zadania, jakie są nam powierzane, będą wykonane w możliwie najlepszy, profesjonalny sposób.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy wszystkich naszych klientów, że prawidłowy stan bezpieczeństwa podczas realizacji zleconych nam prac, jest dla nas wartością nadrzędną.

Systemy asekuracji i dostępu linowego - Troll Katowice

Techniki alpinistyczne wykorzystywane w działalności komercyjnej są bezpośrednią adaptacją metod i doświadczeń wypracowanych dla potrzeb wspinaczki wysokogórskiej czy alpinizmu jaskiniowego. Prace wysokościowe zakwalifikowane są przez Prawo Pracy do grupy prac szczególnie niebezpiecznych.  Nasza działalność jest więc w naturalny sposób obarczona ryzykiem, zwłaszcza gdy trudne technicznie zadania są realizowane wiele metrów nad ziemią lub w ciasnych wnętrzach szachtów instalacyjnych czy zbiorników technologicznych. Gwarantowanie pełnego bezpieczeństwa byłoby deklaracją nieuprawnioną, pomimo posiadanego przez nas doświadczenia, czy też stosowania przyjętych w firmie procedur BHP.

Warta ubezpieczenia

Wszelkie, ewentualnie powstałe szkody, zarówno materialne jak i prawne wynikłe na skutek błędów i nieprzewidzianych zdarzeń podczas realizacji zleceń są asekurowane polisą OC firmy TROLL obejmującą również szkody spowodowane przez podmiot współpracujący. Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 1’000’000 zł.

Dostęp linowy - Troll Katowice

Zaufali nam