Galeria

Przykładowe nieciągłości i wady powierzchni oraz spoin wykryte podczas badań NDT

Zaufali nam