Galeria

Novotel Centrum w Poznaniu

HOTEL NOVOTEL CENTRUM W POZNANIU – wysokość budynku 75m, lipiec 2002

Realizacja montażu reklamy świetlnej znajdującej się na elewacjach hotelu Novotel w Poznaniu.

Zakres prac:

  1. demontaż i transport na poziom 0 zbędnych elementów konstrukcyjnych na dwóch skrzydłach budynku;
  2. transport pionowy elementów konstrukcyjnych na dach budynku;
  3. rozbudowa konstrukcji pod montaż 2 szt. kasetonów świetlnych;
  4. transport pionowy kasetonów świetlnych, masa pojedynczego kasetonu wynosi 1400kg;
  5. montaż 2 szt. kasetonów świetlnych na przygotowanej konstrukcji;
  6. montaż instalacji elektrycznej, zasilającej reklamę;
  7. montaż blach perforowanych, maskujących podkonstrukcję;
  8. transport pionowy 14 sztuk liter świetlnych (2 x NOVOTEL) o maksymalnej wysokości 2 500mm na górny dach hotelu.

Łączna masa wyciągniętej i zamontowanej konstrukcji wynosi ok. 5 500kg

Zaufali nam