Galeria

Badania w Zakładach Azotowych S.A. w Puławach.

Detekcja uszkodzeń emisją akustyczną ciśnieniowego urządzenia technologicznego w Zakładach Azotowych S.A. w Puławach, wykonano na zlecenie UDT, styczeń 2016

Procedura badawcza emisji akustycznej obejmuje:

a) badania wstępne (badania wstępne są podstawą do weryfikacji/wykonania niezbędnych zmian położenia sensora EA) – montaż wybranej liczby czujników, pomiary prędkości i tłumienia fal EA w materiale zbiornika,

b) badanie zasadnicze – montaż wszystkich czujników zaplanowanych w badaniach i badania w trakcie obciążania zbiornika ciśnieniem w zakresie 60-110% ciśnienia roboczego z okresu obejmującego ostatnie 1/2 roku (wg przedstawionego planu zmian obciążenia w czasie).

Harmonogram badań wykonanych przez alpinistów

Styczeń 2016

1. Przygotowanie do badań wstępnych:

  • przygotowanie miejsc pod czujniki.

2. Badania wstępne:

Marzec 2016

3. Badania zasadnicze

Badania zasadnicze – faza wstępna:

  • montaż wszystkich czujników zaplanowanych w badaniach i przewodów łączących czujniki z aparaturą pomiarową. Badania w trakcie obciążania zbiornika ciśnieniem w zakresie 60-100% ciśnienia roboczego.

Badania zasadnicze – faza główna:

  • procedury przed i po badaniach,
  • demontaż czujnikow i przewodów łączących czujniki z aparaturą pomiarową.
Zaufali nam