Radiostacja – Gliwice

W okresie od grudnia 2022 do stycznia 2023 nasza firma przeprowadziła modernizację masztu Radiowego w Gliwicach. Zalecone naszej firmie prace modernizacyjne były realizowane przez Śląską Sieć Metropolitalną (ŚSM).

TROLL podjął się wykonania pracy na maszcie Radiostacji, która obejmowała szereg prac, takich jak:

  • instalacja oświetlenia przeszkodowego;
  • instalacja ochrony odgromowej i uziemienia;
  • tablica zasilająca pawilon pod antenowy;
  • tablica kontenera E – ŚSM – zasilanie oświetlenia przeszkodowego;
  • tablice licznikowe kontenerów;
  • demontaż zbędnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wszystkie prace wykonane na obiekcie masztu radiowego zostały zrealizowane z zastosowaniem alpinistycznych technik dostępu linowego. Oto kilka zdjęć z masztu Radiostacji;

 

HISTORIA OBIEKTU

Radiostacja Gliwice w obecnym miejscu i formie, jaką możemy aktualnie zobaczyć powstała w latach 1934-36. Wybudowano wówczas trzy budynki. W jednym z nich umieszczono 8-kilowatowy nadajnik radiowy Lorenz, a także panel ze wzmacniaczami. Dwa pozostałe stanowiły funkcję mieszkalną dla załogi radiostacji. Oprócz budynków, w 1935 roku wybudowano najistotniejszy obiekt całej radiostacji, czyli 111-metrowy drewniany maszt nadawczy. Wykonano go z belek modrzewiowych różnej grubości o przekroju kwadratowym bądź prostokątnym, a nie popularnym owalnym. Połączono je ze sobą za pomocą ok. 16 tysięcy różnych kołków i śrub mosiężnych. Co ciekawe, drewno, z którego wykonany jest maszt nadawczy radiostacji Gliwice, nie zostało w żaden sposób zaimpregnowane, dlatego jego trwałość przewiduje się jeszcze ona ok. 20 lat.

Celem gliwickiej radiostacji była retransmisja programu rozgłośni działającej na terenie Wrocławia. Dzięki umiejscowieniu masztu w Gliwicach blisko polskiej granicy sygnał był słyszalny zarówno na terenach ziem niemieckich jak i właśnie polskich. W nocy natomiast sygnał mógł się rozprzestrzeniać nawet na całą Europę i część Azji. Celem takiego działania była oczywiście hitlerowska propaganda. Po II wojnie światowej z Gliwic nadawano program Polskiego Radia Katowice, a także zagłuszano sygnał Radio Wolna Europa.

Zaufali nam