Huta Katowice – remont komina nagrzewnicy Wielkiego Pieca

HISTORIA OBIEKTU

Huta znajduję się na obszarze 1000 ha w Zagłębiu Dąbrowskim, pomiędzy Gołonogiem, Ząbkowicami Będzińskimi, Łośniem i Strzemieszycami. Decyzję o podjęciu budowy huty zapadła przez Edwarda Gierka w 1971 roku. Obecnie oddział w Dąbrowie Górniczej wyposażony jest w trzy wielkie piece, dwie walcownie, trzy linie ciągłego odlewania stali oraz własną elektrociepłownię.

Źródło: Google

Nasza firma na początku marca 2023 r podjęła się współpracy z ArcelorMittal polegająca na odbudowie wymurówki wewnątrz komina nagrzewnicy Wielkiego Pieca (WP2) znajdującego się na terenie zakładu ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Troll podjął się bardzo trudnego zlecenia, które obejmowało szereg prac, takich jak:

Każda z prac wymagała pełnej koncentracji, organizacji składu oraz wytrwałości. Tak skomplikowana i wielozakresowa praca skutkowała długimi przygotowaniami dokumentów. Jako firma jesteśmy zadowoleni z prac jaką wykonał nasz doświadczony zespół.

1. Budowa drogi dostępowej na szczyt komina miała za zadanie umożliwić wejście, ponieważ stan techniczny dotychczasowej drabiny uniemożliwiał komunikację. Montaż owej drogi był pierwszym szczególnym zadaniem naszej firmy – bez niej wejście na obiekt byłoby niemożliwe.

2. Montaż siatki pod galerią komina miał za zadanie zabezpieczyć ewentualne spadające ubytki żelbetowe lub skorodowanej konstrukcji podczas prac na koronie komina.

3. Transport wysokościowy statywu asekuracyjnego na szczyt komina to zadanie dla doświadczonego i wykwalifikowanego zespołu alpinistów przemysłowych. Transport linowy jest stosowany w przypadkach, gdy nie ma możliwości przetransportowania, za pomocą windy lub dźwigu, dużych i ciężkich elementów, które  przekraczają kryteria wagowe, a przede wszystkim wymiarowe.

4. Budowa konstrukcji statywu asekuracyjnego na szczycie komina była jednym z ważniejszych zadań na kominie, nie tylko dla alpinistów ale także specjalistów zajmujących się opracowaniem budowy i konstrukcji statywu. Opracowanie projektu wymagało sprawdzenia i obliczenia statyki konstrukcji statywu, oraz prób obciążeniowych. Jego zadaniem było zapewnienie dostępu linowego (alpinistycznego) i transportu wysokościowego wewnątrz komina.

5. Wyburzanie spękanej i obluzowanej wymurówki komina. W tej kwestii mamy za sobą spore doświadczenie w kominach jak również w instalacjach cementowni..

 

6. Montaż podestu był dużym ułatwieniem pracy przy remoncie wymurówki wewnątrz komina.

7. Prace w przestrzeniach zamkniętych, w tym przypadku wewnątrz komina, należą do grupy prac szczególnie niebezpiecznych, gdzie działania podejmowane są przez specjalnie wykwalifikowanych i doświadczonych zespół alpinistów przemysłowych. Po wcześniejszym usunięciu uszkodzonej warstwy cegieł, przystąpiliśmy do odbudowy wymurówki komina, zgodnie ze sztuką budowlaną. Nasza ekipa, z wykorzystaniem technik dostępu linowego, wymieniła 34 tony cegieł. Dzięki dobrej organizacji, współpracy i koncentracji na zadaniu, udało nam się zrealizować zadanie na kilka dni przed uruchomieniem słynnego Wielkiego pieca.

8. Wykonanie instalacji odgromowych.

Zasada działania instalacji jest bardzo prosta. Najważniejszym elementem instalacji są zwody mi to właśnie one przyjmują cały prąd w momencie uderzenia pioruna. Można nawet powiedzieć, że zwabiają one piorun, aby uderzył właśnie w zwody, a nie inne elementy obiektu budowlanego. Tym również zajęliśmy się wykonując nowe zwody, iglice odgromowe oraz pomiary ciągłości i rezystancji instalacji odgromowej komina.

 

Zaufali nam