Galeria

O firmie

TEAM

Firma nasza konsekwentnie hołduje zasadzie, że wszelkie prace wysokościowe z wykorzystaniem technik alpinistycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez czynnych sportowo alpinistów.

Ze względu na takie wartości jak przyjaźń, zaufanie, lojalność, rzetelność, większość osób zatrudnionych w firmowych zespołach wykonawczych to członkowie Klubu Wysokogórskiego w Katowicach.

Firma nasza nie zatrudnia osób nie będących aktywnymi wspinaczami, którzy do wykonywania prac wysokościowych zostali przyuczeni wyłącznie w ramach kilkudniowych kursów alpinizmu przemysłowego. Większość z pracujących w TROLL osób posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji prac wysokościowych z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Są wśród nas alpiniści z ponad 30-to letnim stażem w branży.

W związku z powyższymi zasadami, stanowiącymi dla naszej firmy dobrowolną, wewnętrzną regulację, nasi Klienci mają pewność, że trudne i odpowiedzialne zadania, jakie są nam powierzane, będą wykonane w możliwie najlepszy, profesjonalny sposób.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy wszystkich naszych klientów, że prawidłowy stan bezpieczeństwa podczas realizacji zleconych nam prac, jest dla nas wartością nadrzędną.

Techniki alpinistyczne wykorzystywane w działalności komercyjnej są bezpośrednią adaptacją metod i doświadczeń wypracowanych dla potrzeb wspinaczki wysokogórskiej czy alpinizmu jaskiniowego. Prace wysokościowe zakwalifikowane są przez Prawo Pracy do grupy prac szczególnie niebezpiecznych.  Jest więc w naturalny sposób obarczona ryzykiem, zwłaszcza gdy trudne technicznie zadania są realizowane wiele metrów nad ziemią,, lub w ciasnych wnętrzach szachtów instalacyjnych czy zbiorników technologicznych. Gwarantowanie pełnego bezpieczeństwa byłoby deklaracją nieuprawnioną, pomimo posiadanego przez nas doświadczenia, czy też stosowania przyjętych w firmie procedur BHP.

Wszelkie, ewentualnie powstałe szkody, zarówno materialne jak i prawne wynikłe na wskutek błędów i nieprzewidzianych zdarzeń podczas realizacji zleceń są asekurowane polisą OC firmy TROLL obejmującą również szkody spowodowane przez podmiot współpracujący. Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 1’000’000 zł.

Zaufali nam