Galeria

Prace naprawcze elewacji

Wykonujemy zabezpieczenia antykorozyjne:

 • stali poprzez, czyszczenie strumieniowo ścierne,
 • dachów, rynien i rur spustowych,
 • impregnacja wymiana spustów rynnowych,
 • kominów stalowych,
 • konstrukcji mostów i kładek,
 • konstrukcji stalowych magazynów, hal, fabryk,
 • lin stalowych, odciągów,
 • masztów antenowych,
 • mostów, wiaduktów, estakad, rurociągów,
 • połaci dachowej, rynien, rur spustowych,
 • rurociągów i estakad,
 • silosów i zbiorników,
 • słupów oświetleniowych i wysokiego napięcia,
 • suwnic,
 • wież antenowych i GSM.

Naprawa betonu:

Prowadzimy również prace z zakresu uzupełnienia ubytków betonu oraz pęknięć materiałami na bazie cementów modyfikowanych oraz żywic, antykorozja zbrojenia, powłoki ochronne na beton.

Konserwacje:

 • likwidacja pęknięć betonów wysokich klas w obiektach przemysłowych,
 • naprawa elewacji,
 • naprawa tynków i systemów dociepleń,
 • olkitowanie – spoinowanie złącz wielkopłytowych,
 • prace konserwatorsko-renowacyjne powierzchni trudnodostępnych,
 • rekonstrukcje zniszczonych elementów konstrukcji,
 • remonty balkonów i tarasów,
 • renowacja ścian szczytowych,
 • renowacje kominów,
 • reprofilacja ubytków i pęknieć powierzchni betonowych,
 • udrażnianie rur spustowych,
 • uszczelnianie kitem trwale plastycznym złącz w budownictwie wielkopłytowym,
 • uszczelnianie silosów, zbiorników, złączy płyt materiałami trwale plastycznymi jak kity poliuretanowe, asfaltowe oraz pianki trwale plastyczne,
 • uszczelnianie złączy elementów wielkopłytowych,
 • zabezpieczanie balkonów siatką.
Zaufali nam